Disclaimer

Louwman’s Toyota World (Louwman & Parqui B.V.) en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.louwmanstoyotaworld.nl of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.louwmanstoyotaworld.nl. Louwman’s Toyota World is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website www.louwmanstoyotaworld.nl.

De informatie op de website www.louwmanstoyotaworld.nl is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

Louwman’s Toyota World behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website www.louwmanstoyotaworld.nl en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

Louwman’s Toyota World en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (ten gevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.louwmanstoyotaworld.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

zalen & ruimtes

De locatie beschikt over diverse zalen met vele flexibele indelingen en mogelijkheden, geschikt voor gezelschappen van 5 tot 500 personen. Er is veel bewegingsruimte rondom de zalen, waarin je wordt ondergedompeld in de geschiedenis van Toyota en Louwman & Parqui. 
Meer informatie

Zakelijke bijeenkomsten

Bent u op zoek naar een unieke locatie voor uw zakelijke bijeenkomst? Dan zijn er bij Louwman's Toyota World tal van mogelijkheden. Bij interesse kunt u contact opnemen.
Aanvragen

Contact

Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonkveer
Voor meer informatie kunt u terecht op onze contactpagina.
Contactformulier
informatie

aanvragen

info-circlephone